Im większe stają się projekty, tym ważniejsza jest rola infrastruktury *parafraza F.L.Wrighta​

THINK TANK

Forum Infrastruktury powstało w 2016 roku jako Think tank – podmiot mający prowadzić prace studyjne, doradcze, rozwojowe i analityczne z zakresu rozbudowy, tworzenia i zabezpieczania infrastruktury o kluczowym znaczeniu (infrastruktury krytycznej). FI założone zostało przez przedstawicieli zawodów technicznych i prawników działających na rynku infrastruktury, aby szukać rozwiązania problemów tego sektora oraz uczestniczyć w debacie publicznej.

Obecnie Forum Infrastruktury, obok swojej działalności wspierającej dialog pomiędzy teorią i praktyką, pomaga projektować, zabezpieczać, budować oraz zarządzać infrastrukturą. Swoją misję realizujemy poprzez świadczenie usług doradczych, tworzenie publikacji, udział w publicznych debatach oraz wykładach, a także prezentacji dostępnych instrumentów jej zabezpieczenia. We współpracy z naszymi Partnerami oraz Ekspertami budujemy organizacyjne, techniczne, a także ekonomiczne i prawne rozwiązania dla infrastruktury.

Forum Infrastruktury realizuje lub wspiera realizację projektów i opracowywanie analiz w przedmiocie stanu technicznego i prawnego infrastruktury, przygotowanie diagnoz i instrumentów ochrony prawnej w zakresie projektowania, budowy, rozbudowy oraz bezpieczeństwa infrastruktury, a także świadczy usługi doradcze w oparciu o ponad 20 lat doświadczenia naszych Ekspertów.

AKTYWNOŚCI

Nasi Eksperci zajmują się:

 • tworzeniem projektów pro-środowiskowych i edukacyjnych

            “Mikro-warzywniki” POBIERZ PDF 

          “Podmiejski warzywnik” POBIERZ PDF

 • przygotowaniem projektów wsparcia okołorolniczych działalności
 • wsparciem projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności

Świadczymy usługi doradcze dla wielu branż zajmujących się:

 • inwestycjami kolejowymi (zakres torowy i bezpieczeństwo kolejowe)
 • inwestycjami drogowymi i autostradowymi
 • inwestycjami morskimi (porty, stocznie, budowle off shore)
 • energetyką (budowa instalacji, linii energetycznych, realizacja projektów wodorowych, fotowoltaika)
 • infrastrukturą krytyczna (infrastruktura przesyłowa, elektrownie, szpitale, infrastruktura miejska)
 • cyberbezpieczeństwem (budowa infrastruktury, systemy bezpieczeństwa publicznego i przemysłowego)
 • budową systemów bezpieczeństwa państwa
 • finansowaniem projektów infrastrukturalnych ze środków UE

Mamy doświadczenie przy:

 • tworzeniu zespołów projektowych dla nowych Marek oraz zespołów zarządzających projektami

 • wsparcia doradczego przy realizacji projektów objętych nadzorem konserwatorskim

 • promocji rzemiosła i ochrony wzorów

 • rynku sztuki i zakupu dzieł sztuki

Naszymi partnerami są największe organizacje branżowe:

CCE Europe
(oddział w Polsce)

Organizacja non-profit zajmująca się rozpowszechnianiem wartości dla Digital Transformation Europe. CCE zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, chmury, technologii cyfrowych, cloud computing i więcej.

SITK RP

Organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym.

Kancelarie:

 • JBW
 • Rogalski i Wspólnicy
 • Konsorcjum Kancelarii

STOWARZYSZENIE
Folks&Patterns

Stowarzyszenie promujące kulturę regionalną, w szczególności wzornictwo, w tym wzornictwo przemysłowe, a także ochrona praw autorskich twórców ludowych.

EKSPERCI

previous arrownext arrow
MACIEJ
Ekspert techniczny

Ekspert Forum Infrastruktury w dziedzinie projektów infrastrukturalnych i budowlanych, budżetów i estymacji kosztów. Inżynier budownictwa oraz wieloletni praktyk w zakresie wyceny i budżetowania inwestycji oraz roszczeń. Członek prestiżowej organizacji RICS zrzeszającej najwyższej klasy światowych profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa. Od wielu lat związany z sektorem usług doradczych w odniesieniu do zarządzania projektami, wyceny kosztów inwestycji oraz doradztwa technicznego. Zdobywał doświadczenie m.in. przy projektach o zasięgu międzynarodowym, których budżet przekraczał 400 milionów euro. Przez wiele lat współpracował z irlandzkimi, amerykańskimi i brytyjskimi spółkami sektora zarządzania projektami.

JUSTYNA
Ekspert PRAWNY

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, a także przygotowania oraz obsługi prawnej inwestycji, cyberbezpieczeństwa, prawa administracyjnego, inwestycji budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa energetycznego, ochrony środowiska oraz FIDIC. W pracy zawodowej doradza przy projektach drogowych, kolejowych, hutniczych, stoczniowych oraz budownictwa, w tym off shore. Twórczyni i pomysłodawczyni Forum Infrastruktury, a także cyklu Zeszytów w przedmiocie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Autorka i konsultant merytoryczny wielu publikacji.

RAFAŁ
Mentor / Ekspert techniczny

Inżynier budownictwa z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze infrastruktury i transportu. Posiada szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu dużych projektów infrastrukturalnych (w Polsce oraz za granicą), ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w sektorze infrastruktury drogowej. Dysponuje także szeroką wiedzą z zakresu kontraktów infrastrukturalnych, w tym FIDIC, a także znajomością polskich oraz unijnych procedur. Współpracował zarówno z sektorem prywatnym, jak i publicznym. … doradza, organizuje oraz zarządza projektami oraz zajmuje się organizacją projektów.

MARLENA
Ekspert PRAWNY

Doktor nauk prawnych, ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa zamówień publicznych, zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów. Od wielu lat świadczy usługo doradcze w zakresie baz danych, danych osobowych, RODO, know-how, ochrony praw autorskich, własności przemysłowej, prawa energetycznego, poufności oraz zabezpieczeń. Ekspert w zakresie obsługi prawnej w ramach projektów inwestycji szerokopasmowych, implementacji systemów informatycznych, przeprowadzania analiz dotyczących infrastruktury i sieci.

TOMASZ
Ekspert techniczny

Ekspert w dziedzinie projektów infrastrukturalnych i budowlanych, specjalista w zakresie przygotowania i realizacji kontraktów, zarządzania kontraktami, korespondencji kontraktowej rozliczeń i roszczeń – szczególnie w zakresie realizacji inwestycji opartych na FIDIC, a także przygotowywania i procedowania roszczeń oraz przygotowywania opinii dotyczących roszczeń. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa technicznego przy realizacji wielu polskich i europejskich inwestycji. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (FIDIC), Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Berlińskiej Izby Rzemieślniczej.

ELŻBIETA
Mentor / Ekspert finansowy

Ekspert finansowy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w sektorze bankowym. Posłanka w Sejmie VI kadencji w latach 2007 – 2011, w 2007 roku piastowała stanowisko Ministra Sportu i Turystyki Posiada cenne doświadczenie zdobyte przy współtworzeniu znanych instytucji kultury. Autorka opracowań dotyczących implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich samorządach. Była członkiem zespołu opracowującego dla polskiego rządu koncepcję zarządzania zasobami wodnymi. Sprawuje funkcje doradcze, a także zajmuje się organizacją oraz zarządzaniem projektami.

RAFAŁ
Ekspert techniczny

Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w realizacji i zarządzaniu mutlidyscyplinarnymi projektami z zakresu ochrony środowiska, transportu oraz gospodarki wodno-ściekowej zarówno w Polsce jaki zagranicą. Łączna wartość usług zrealizowanych ramach projektów do końca 2018 przekracza 120 mln USD. Od wielu lat doradza przy projektach objętych międzynarodowymi procedurami przetargowymi i warunkami kontraktowymi.

PAULINA
Ekspert / Analityk

Analityk Forum Infrastruktury zajmujący się opracowaniami z zakresu certyfikacji ekologicznego budownictwa oraz rozwiązań w zakresie BIM, a także analizami środowiskowymi i inwestycyjnymi. Zdobywała doświadczenie w sektorze finansowym oraz w kancelariach prawnych. W FI sprawuje pieczę nad realizacją projektów, a także zajmuje się przygotowaniem opracowań i publikacji.

MAGDALENA
Analityk

Wieloletni pracownik największych banków w Polsce. Ekspert w zakresie obsługi i analizy klienta. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu badań i informacji dot. sektora zbrojeniowego, cyberbezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej, systemów infrastruktury przemysłowej oraz finansowania projektów CSR, projektów zielonych i ekologicznych.

previous arrow
next arrow
Slider

AKTUALNOŚCI

Kontakt

Forum Infrastruktury sp.z o.o.

Numer KRS:

0000649292

NIP:

5833221851

REGON:

36594145800000

LOKALIZACJA

ul. Stara Stocznia 4/6
80-862 Gdańsk

SKONTAKTUJ SIĘ

TEL. (+48) 58 305 46 63

E-mail: biuro@foruminfr.com.pl

Polityka prywatności | © Forum Infrastruktury 2021. All Rights Reserved.