AKTYWNOŚCI

Forum Infrastruktury

PROMUJEMY

EKO

Green FIngers - Mikrowarzywniki

Projekt Green Fingers cz. I „Mikro-warzywniki”

Projekt mikro-warzywniki obiera za cel edukację dzieci w zakresie rozwoju zainteresowań

zrównoważonym stylem życia, domową produkcją żywności w mikro-uprawach, recyklingiem, ochroną

środowiska, odzysku wody, wytwarzaniem energii elektrycznej oraz uprawą roślin jadalnianych i

ozdobnych.

(PDF DO POBRANIA)

Green FIngers - Podmiejski warzywnik

Projekt Green Fingers cz. II „Podmiejski warzywnik”

Celem Projektu “Podmiejski warzywnik” jest pokazanie w praktyce dzieciom i młodzieży żyjących w

miastach jak w naturalnym otoczeniu przebiegają procesy przyrodnicze, jakie wyzwania wiążą się z

uprawą roślin jadalnych i ile satysfakcji niesie produkcja żywności nawet na własne potrzeby.

(PDF DO POBRANIA)

Projekt Zero Waste – Zmniejszaj swój ślad środowiskowy

Projekt edukacyjny, którego celem jest zbudowanie instrumentów promujących i wspierających postawy pro-ekologiczne. Oparty na 4 filarach: kupuj to czego potrzebujesz, używaj wielokrotnie, nie wyrzucaj tylko naprawiaj i naucz się przerabiać, wytwarzać i przetwarzać.

(PDF DO POBRANIA)

DESIGN

4E hotel group

Brand hotelowy 4 Elements

Koncepcja brandu hotelowego stworzona w opozycji do rozpędzonego, głośnego, wysoce emisyjnego i inwazyjnego świata. Brand utworzony zgodnie z nową ideą zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i dostosowanych do potrzeb różnych osobowości hoteli w czterech standardach.

(PDF DO POBRANIA)

Projekt Folks&Patterns

Utworzone już Stowarzyszenie będzie promować kulturę regionalną, w szczególności wzornictwo, w tym wzornictwo przemysłowe, a także zajmie się ochroną praw autorskich twórców ludowych. Celem Stowarzyszenia jest wykorzystanie tożsamości kulturowej w nowoczesnym wzornictwie oraz promocja różnorodności kulturowej jako odpowiedź na procesy globalizacji. 

CYBER

Planet Saver

Projekt aplikacji środowiskowej

Projekt powstały z myślą o realizacji polityki edukacji ekologicznej oraz promowania postaw zgodnych ze zrównoważonym stylem życia, ekologią i ideą Zero Waste. Autorski pomysł aplikacji połączony z nowatorskim podejściem w oparciu o cyfryzację społeczeństwa oraz potęgę mediów społecznościowych.

(PDF DO POBRANIA)

Cyber

AgroCloud

Projekt powstały z myślą o wsparciu przemian cyfrowych w rolnictwie oraz budowaniu dobrych praktyk w zakresie cyfryzacji sektora rolniczego. Zakłada m.in. utworzenie platformy do dialogu pomiędzy uczestnikami sektora rolniczego w przedmiocie społecznych, prawnych, a także biznesowych aspektów i rozwiązań zarządzania danymi rolniczymi. 

(PDF DO POBRANIA)

CyberFarm

Ideą projektu jest utworzenie instrumentów wykorzystania gromadzonych danych rolniczych oraz pomocy i doradztwa rolnikom w budowaniu wartości gospodarstwa przez zarządzanie danymi. W ramach projektu przygotowano szereg rozwiązań, które pomogą uregulować te obszary w procesie zmian legislacyjnych.

(PDF DO POBRANIA) 

Projekt aplikacji solarnej

Koncepcja aplikacji dedykowanej dla prosumentów, działającej na zasadzie narzędzia wspomagającego sprawdzenie zgodności produkowanej przez nich energii elektrycznej z normami krajowymi i europejskimi. Jednym z głównych założeń aplikacji będzie funkcja kontrolna prawidłowego pomiaru energii.

(PDF do pobrania)

NASZYMI PARTNERAMI SĄ NAJWIĘKSZE ORGANIZACJE BRANŻOWE