ROLNICTWO I AGRO-EKO

Doradztwo dla sektora rolnego

porady w zakresie środków z Unii Europejskiej oraz innych ścieżek dofinansowania

porady w zakresie rozwiązywania sporów oraz wyboru ścieżki prawnej

ROLNICTWO I AGRO-EKO

Rolnictwo precyzyjne

przygotowujemy opracowania dotyczące cyfryzacji rolnictwa

przygotowujemy analizy wdrożenia nowych technologii i innowacji na obszarach wiejskich

sporządzamy opracowania w zakresie regulacji oraz strategii unijnych oraz digitalizacji procesów w rolnictwie

ROLNICTWO I AGRO-EKO

Agro-ekologia

doradzamy przy przygotowaniu projektów ekologicznych

zajmujemy się poszukiwaniem dofinansowań dla projektów ekologicznych

wspieramy w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów ekologicznych

popularyzacja projektów CSR z zakresu ekologii i zielonych technologii

uczestniczymy w konferencjach, kongresach, seminariach, a także prowadzimy szkolenia

ROLNICTWO I AGRO-EKO

Pozarolnicze formy działalności

doradzamy w zakresie prowadzenia działalności

współuczestniczymy w przygotowaniu projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej

wspieramy rozwój wsi

ROLNICTWO I AGRO-EKO

Edukacja ekologiczna

jesteśmy pomysłodawcami wielu projektów społecznych i edukacyjnych zorientowanych m.in. na budowę instrumentów promujących i wspierających postawy pro-ekologiczne

doradzamy organizacyjnie i prawnie przy realizacji projektów CSR

przygotowujemy programy edukacji w zakresie rozwoju i zainteresowania zrównoważonym stylem życia

Jesteśmy zaangażowani w budowanie społecznej świadomości w zakresie pojęć infrastruktury ekologicznej i przyrodniczej. Do naszych projektów należą:

Projekt Green Fingers cz. I – mikro warzywniki

Projekt Green Fingers cz. II – podmiejski warzywnik

Projekt „Zmniejszaj swój ślad środowiskowy”

previous arrow
next arrow
Slider