INWESTYCJE BUDOWLANE
Przygotowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych

Oferujemy:

doradztwo techniczne, organizacyjne i prawne w postępowaniach administracyjnych

poszukiwania oraz pozyskiwanie nieruchomości inwestycyjnych

doradztwo w procesach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury, budowli kubaturowych i mieszkań

przygotowanie dokumentacji w toku postępowań konserwatorskich, rewitalizacyjnych, a także dla inwestycji o charakterze zabytkowym

przygotowanie koncepcji kompleksowej ochrony i rewitalizacji budynków zabytkowych

przeprowadzanie ocen stanu technicznego

INWESTYCJE BUDOWLANE
Cost Management

Oferujemy doradztwo przy:

przygotowaniu dokumentacji w zakresie przygotowania budżetów inwestycji

rozliczeniu inwestycji

bank monitoring

analizach i przygotowaniu roszczeń

zarządzaniu kontraktami

finansowaniu inwestycji publicznych i prywatnych

przygotowaniu szkoleń w zakresie kosztorysów i przygotowania wycen

estymacji kosztów inwestycji

oferujemy wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie korespondencji kontraktowej rozliczeń i roszczeń

INWESTYCJE BUDOWLANE
fidic

Doradzamy przy:

sporządzaniu umów

realizacja inwestycji opartych na FIDIC

przygotowaniu roszczeń

prowadzeniu korespondencji i przygotowaniu dokumentów

rozstrzyganiu sporów z uczestnikami procesów budowlanych

INWESTYCJE BUDOWLANE
Certyfikacja i cyfryzacja procesów inwestycyjnych

Doradzamy i opiniujemy:

certyfikacje ekologiczne budownictwa (BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method, LEED, DGNB, HQE, WELL

opracowania nowych rozwiązań w zakresie certyfikatów budowlanych

rozwiązania w zakresie BIM (Building Information Modelling)

Przygotowujemy:

publikacje popularyzatorskie

wnioski o dofinansowania

projekty legislacyjne w zakresie nowych regulacji

dokumentację dotyczącą praw do oprogramowania i budowy systemów

previous arrow
next arrow
Slider