INFRASTRUKTURA
KOLEJOWA

Doradzamy przy:

Przygotowaniu opracowań związanych z tworzeniem nowoczesnych korytarzy transportowych oraz analiz z zakresu transportu intermodalnego

Opracowaniu legislacyjnych w przedmiocie prawa kolejowego

Projektowaniu i realizacji inwestycji kolejowych

Rozliczaniu kontraktów

przygotowywaniu analiz dotyczących infrastruktury położonej na terenach publicznych, prywatnych oraz terenach zamkniętych

przygotowaniu, realizacji i zarządzaniu kontraktami

rozliczaniu kontraktów, przygotowaniu kosztorysów oraz roszczeń

INFRASTRUKTURA
DROGOWA

Doradzamy przy:

Prowadzeniu procesów inwestycyjnych

Projektowaniu i lokowaniu infrastruktury drogowej

Regulowaniu stanów prawnych infrastruktury drogowej

Przygotowywaniu analiz dotyczących infrastruktury położonej na terenach publicznych, prywatnych oraz terenach zamkniętych

Przygotowaniu inwestycji drogowych

Projektach FIDIC

INFRASTRUKTURA
KRYTYCZNA / STRATEGICZNA / OBRONNA

Przeprowadzamy analizy w zakresie:

lokalizacji inwestycji, przygotowania inwestycji

wyboru wykonawców

rozwiązań technicznych; bezpieczeństwa infrastruktury

budowy rozwiązań przemysłu zbrojeniowego i marynarki wojennej

rynku krajowego i międzynarodowego w przedmiocie obronności

bezpieczeństwa systemów informatycznych

Doradzamy przy:

tworzeniu i budowie infrastruktury

zastosowaniu rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa

przygotowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą obronną

przygotowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą bezpieczeństwa przemysłowego

pozyskiwaniu dofinansowań i środków unijnych

pozyskiwaniu środków na rozwój nowych technologii

opiniujemy i doradzamy przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej

Świadczymy usługi w zakresie:

opracowania materiałów eksperckich, analiz oraz instrukcji w zakresie bezpieczeństwa danych

tworzenia analiz prawnych z elementami ekspertyz technicznych, we współpracy z partnerami prawnymi

wsparcia w przedmiocie działań niezbędnych do uzyskania stosownych certyfikacji (m.in. potwierdzających zgodność operacji przetwarzania z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)

INFRASTRUKTURA
MORSKA I ŚRÓDLĄDOWA

Doradzamy przy:

prowadzeniu procesów inwestycyjnych w portach (budowa nabrzeży, pochylni, przystani, urządzeń portowych)

realizacji inwestycji kubaturowych w obszarach nadbrzeżnych oraz portowych

procesach regulacyjnych dotyczących żeglugi śródlądowej i morskiej

organizacji procesów inwestycyjnych

Przygotowujemy:

analizy dotyczące gospodarczego wykorzystanie wód morskich i śródlądowych

raporty, ekspertyzy, materiały konferencyjne oraz eksperckie dotyczących prawa wodnego

analizy w zakresie procesów regulacyjnych dotyczących żeglugi śródlądowej i morskiej

analizy związane z ochroną środowiska i wód

INFRASTRUKTURA
PRZEMYSŁOWA

Doradzamy przy:

projektowaniu oraz nadzorze nad realizacją infrastruktury przemysłowej

przygotowaniu dokumentacji projektowej

rewitalizacji terenów poprzemysłowych

przygotowaniu realizacji inwestycji

prowadzeniu procesów inwestycyjnych związanych z projektowaniem i lokowaniem infrastruktury przemysłowej

INFRASTRUKTURA
ENERGETYCZNA

Doradzamy przy:

przygotowywaniu analiz infrastruktury energetycznej

przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych

realizacji budowy przyłączy energetycznych

sporządzaniu analiz rynku energetycznego oraz w zakresie dostępu do surowców energetycznych

pozyskiwaniu dofinansowań i środków unijnych

rozwiązaniach z zakresu nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii dla energetyki wiatrowej (offshore oraz onshore)

INFRASTRUKTURA
LOTNICZA

Doradzamy przy:

przygotowaniu analiz finansowych, technicznych oraz prawnych dotyczących infrastruktury lotniczej

procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury lotniczej

procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury lotniczej

previous arrow
next arrow
Slider