Związki gentryfikacji z rewitalizacją badane są przez autorów zajmujących się problematyką społeczną już od dłuższego czasu. Najwięcej do powiedzenia okazują się mieć w tej dyskusji badacze o bardziej interdyscyplinarnym nastawieniu, ponieważ często warunkiem poczynienia interesujących wniosków jest wzięcie pod uwagę także kwestii prawnych.

Wielu z badaczy doszło do następującego wniosku: gentryfikacja jest najczęściej skutkiem porażki rewitalizacji. Należy przy tym mieć na uwadze, że rewitalizacja jest inspirowana instytucjonalnie i stanowi działanie z zakresu polityki publicznej, natomiast gentryfikacja jest procesem mającym spontaniczny charakter, który wywołuje rynek.

Na naszym najbliższym panelu dyskusyjnym porozmawiamy o związkach gentryfikacji z rewitalizacją, omawiając wybrane gminne programy rewitalizacji. Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa r. pr. Mateusza Kamm, pt.: „Janusowe oblicze rewitalizacji: miejska gentryfikacja”.

Szczegóły już wkrótce.