Forum Infrastruktury niezmiennie angażuje się w wydarzenia i projekty edukacyjne poświęcone m. in. sprawom środowiskowym. Wśród naszych inicjatyw znajduje się chociażby projekt Planet Saver, który w ostatecznym kształcie będzie służył zwykłym obywatelom – dzieciom i dorosłym – jako aplikacja społeczno-edukacyjna. Aplikacja pomoże śledzić nawyki użytkownika w jego codziennym życiu i budować jego motywację do zaadaptowania i utrzymania zachowań przyjaznych dla środowiska. Nasz zespół wraz z Partnerami pracuje nad tym, aby dowieść, iż eko-odpowiedzialne zarządzanie aspektami życia codziennego przez każdego mieszkańca naszej planety może być korzystne społecznie, świadome ekologicznie i opłacalne ekonomicznie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez Forum Infrastruktury kalendarium wydarzeń poświęconych środowisku i edukacji.