Projekt realizowany przez Forum Infrastruktury – nasza aplikacja społeczno-edukacyjna Planet Saver – któremu cały Zespól FI oddał serce i mnóstwo energii. Projekt jest naszym sposobem na pokonanie pesymizmu długich miesięcy COVID-u i należy to jednej ze szczególnie ważnych inicjatyw dla naszej Partner Justyny Bójko – oficjalnie został przedstawiony potencjalnym partnerom.

Dziękujemy Pani Prezes Annie Nietykszy Cloud Community Europe Polska za prezentację projektu. Dziękujemy wspierającej nas informatycznie KLG Solutions i Panu Krzysztofowi Pawełko, kierującemu Zespołem IT.

Przed nami jeszcze wiele pracy i godziny walki o prawo do używania w nazwie uniwersalnego słowa planeta (więcej w artykule naszego partnera JBW na temat ochrony znaków towarowych przez podmioty posiadające pozycję dominującą), ale cieszymy się, że nasze dziecko Planet Saver zostało zaprezentowane światu.

Rośnij i rozwijaj się Planet Saver!

Projekt powstaje we współpracy z Panem Krzysztofem Pawełko i KLG Solutions.