W ostatnich latach idea przyjaznego dla środowiska lub przynajmniej nieagresywnego dla środowiska stylu życia – zaczyna odgrywać kluczową rolę Co dla nas oznacza? Oznacza to o wiele więcej interesujących opcji dla tych z nas, tych którzy chcą priorytetowo traktować zrównoważony rozwój lub ekologię w naszym życiu i codziennych nawykach.
Możemy dowieść iż eko-dpowiedzialne zarządzanie może być korzystne społecznie, świadome ekologicznie i opłacalne ekonomicznie!

In recent years , the idea of enviromentally friendly or et least not environmentally agressive life – starts to play a central role. What does it mean for us? This means many more intresting options for those of us who are keen to prioritise sustainability or eco-friendly practices in our life and everyday habits.
We can prove that eco-responsibility management can be ocially beneficial, environmently conscious and economically viable!

Program Partnerski Planet Saver (Program Partnerski PS)

W perspektywie kilku miesięcy oddamy Państwu do dyspozycji nieodpłatną aplikację Planet Saver. Tymczasem od końca ubiegłego roku pracujemy nad aplikacją, która pomoże śledzić nawyki użytkownika w jego codziennym życiu i budować jego motywację do zaadaptowania i utrzymania zachowań przyjaznych dla środowiska.

Planując kolejne kroki zmierzające ku finalizacji projektu dążymy do tego, aby Partnerami tej aplikacji stały się podmioty i usługodawcy, którzy dostarczają nam usług i produktów w codziennym życiu. Dla nich stworzyliśmy Program Partnerski Planet Saver.

Prezentujemy poniżej jak działa Program Partnerski Planet Saver dla branży architektoniczno-budowanej, meblarskiej, tekstyliów, organizatorów eventów oraz branży usług biurowo-księgowych i prawnych.

1. Branża architektoniczno-budowlana

Dzisiaj istotne jest nie tylko jak czujemy się w naszych domach, ale także jak je projektujemy i budujemy. Coraz liczniejsza grupa developerów zwraca uwagę na dobry design połączony z  rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska. Na rynku istnieją podmioty, które wprowadzają MMC (Modern Methods of Constructions) oraz większość takich, które na etapie realizacji inwestycji sięgają po certyfikaty zrównoważonego budownictwa. Nowym certyfikatem na rynku jest DGNB (wywodzący się  Niemiec), który uwzględnia w swojej ocenie czynniki ekologiczne, społeczne, technologiczne i ekonomiczne.

Wiele pracowni architektonicznych stawia sobie za cel projektowanie bardziej zrównoważonych budynków. Dostrzegamy, że Developerzy także chcą budować bardziej odpowiedzialnie.

Dla tych podmiotów stworzony jest  dobrowolny program samooceny i autoewaluacji. Możliwość uczestniczenia w Programie Partnerskim Planet Saver da im szerszą popularyzację odpowiedzialnej postawy oraz możliwość złożenia publicznego manifestu swojej działalności ekologicznej.

2. Branża  projektowo-meblarska

Powszechnie znaną informacją jest, że obecnie w lasach Amazonii z dnia na dzień wycina się fragment lasu wielkości boiska piłkarskiego. Czynić to nas powinno bardziej wrażliwymi na wykorzystanie drewna – także w architekturze i przemyśle meblarskim.

Na rynku działają podmioty, które sadzą i utrzymują lasy, aby z nich pozyskiwać drewno (Porada),  a także inne podmioty, które nieodpowiedzialnie eksploatują najstarsze lasy europejskie. Program Partnerski Planet Saver jest także wehikułem, który pozwoli odnaleźć i zidentyfikować listę firm, które cechują się wysoką wrażliwością ekologiczną oraz które świadomie pozyskują i wykorzystują surowce. Wiele firm projektujących meble  prezentuje na swoich stronach zrównoważenie jako wiodący kierunek, chwaląc się odpowiedzialnością ekologiczną, możliwością identyfikacji źródeł materiałów pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny oraz transparentnością ich polityki ekologicznej. Także plastik traktowany jest z coraz większą odpowiedzialnością i wiele firm włączyło się w wielki wysiłek redukcji ilości zużywanego i przetwarzanego plastiku – zarówno w produkcji mebli jak i innych wyrobów.

Te podmioty zapraszamy do Programu Planet Saver.

3. Branża tekstylna

Świadomi konsumenci wiedzą, iż produkcja tekstyliów wiąże się z użyciem dużej ilości toksycznych odczynników farbiarskich  (które oddziałują na lokalne środowisko), wielkimi ilościami wody zużywanej do uprawy niektórych gatunków roślin, emisją gazów cieplarnianych oraz zmaga się z etycznymi aspektami produkcji ze skór zwierzęcych. Stąd wielu producentów stara się jak najlepiej wykorzystywać tkaniny, sięgać po alternatywne włókna lub używać materiałów przetworzonych takich jak przetworzona wełna czy produkty z kukurydzy imitujące skórę. Najbardziej świadomi producenci budują także farmy wiatrowe aby samodzielnie prowadzić recykling bawełny czy wełny (Kvadrat). W świecie tkanin wykończeniowych są tacy (konsumenci i producenci), którzy stawiają na organiczne materiały, materiały niefarbowane, czy też materiały z odzysku.

Mamy nadzieję, iż podmioty te zechcą przystąpić do Programu Planet Saver aby móc komunikować szerokiemu gronu odbiorców swoje ekologiczne zaangażowanie.

4. Usługi świadczone w biurach (księgowe, zarządzania, prawne)

Dostrzegamy, iż na rynku istnieją podmioty, które nie tylko aktywnie wspierają działania na rzecz ekologii swoimi usługami świadczonymi pro bono, ale także angażują się w działania na rzecz klimatu, które mają dążyć do przekształcenia Europy w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu – m. in. ekologiczne projekty związane z tworzeniem i wykorzystaniem zielonych centrów danych. Podmioty te są jednak także ostrożnymi świadomymi użytkownikami środowiskowa – co polega m. in na wykorzystaniu papieru pochodzącego z recyklingu, segregowaniu  odpadów, korzystania z energooszczędnych urządzeń oraz innych. Racjonalne produkowane są wiadomości elektroniczne, bowiem każdy, nawet najkrótszy e-mail czy wiadomość aktywnie przyczynia się do emitowania dwutlenku węgla.

Z myślą o podmiotach świadczących takie usługi przygotowujemy Program Planet Saver – Green Office.

Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@foruminfr.com.pl