Z przyjemnością informujemy, że spór z Groupe Canal + S.A. o znak towarowy, pod którym realizowany będzie projekt „Planet Saver” dobiegł końca, a miesiące negocjacji zaowocowały podpisaniem ugody.

Z uwagi na przedłużający się proces rejestracji znaku towarowego (w przypadku procedury sprzeciwowej może zająć nawet 2 lata) oraz wykazując daleko idącą dobrą wolę, Strony osiągnęły satysfakcjonujące porozumienie, które zaowocowało podpisanym w dniu 1 października 2021 r. ugody pomiędzy FI i C+, zgodnie z którym FI usunęło ze zgłoszenia trzy usługi z klasy 38. Tym samym spór z C+ został zakończony, a FI może kontynuować prace and projektem Planet Saver, nie obawiając się dalszych prób uniemożliwiania prowadzenia działalności proekologicznej.

Z uwagi na osiągnięte porozumienie i rychłe zarejestrowanie znaku towarowego, pod którym prowadzony będzie projekt „Planet Saver”, zapraszamy Państwa to współpracy przy realizacji tego szlachetnego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiocie niniejszego sporu Forum Infrastruktury uzyskało życzliwe stanowisko gabinetu jednego z wiceprzewodniczących wykonawczych Komisji Europejskiej.