Forum Infrastruktury przy wsparciu mec. Justyny Bójko z Kancelarii JBW  opracowało założenia programów edukacyjnych i promocji ekologicznej. Forum Infrastruktury obok bycia pomysłodawca, oferuje wsparcie Projektów jako podmiot doradczy i szkoleniowy.

Obecnie programy są przedmiotem analiz i wdrażania przez naszych Partnerów. Służyć będą budowie i eksploatacji nowoczesnych instrumentów wspomagających tworzenie przyjaznych i funkcjonalnych przestrzeni oraz edukacji ekologicznej. Kancelaria JBW wspiera naszych Partnerów w pozyskiwaniu finansowania  projektów.

 

Projekt edukacyjno-ekologiczny:  „Zmniejszaj swój ślad”

Założenia: Program jest  oparty na tworzeniu i promowaniu standardów w zakresie wielokrotnego użytku produktów, a także sposobów na kształtowanie nawyków służących wspomaganiu funkcjonowania przyjaznych środowisku wspólnot i społeczności. Czterema głównymi filarami projektu są:

  • Mądrze kupuj;
  • Używaj wielokrotnie;
  • Nie wyrzucaj tylko przerabiaj;
  • Naucz się wytwarzać i przetwarzać.

Jednymi z wielu proponowanych przez nas instrumentów w zakresie realizacji koncepcji „Zmniejszaj swój ślad” są m.in. utworzenie programu, tutoring oraz wsparcie w zakresie wdrożenia w gminach lub miastach, utworzenie aplikacji mobilnej skupiającej informacje o aktywnościach i rozwiązaniach, a także promocję lokalnych podmiotów rzemieślniczych czy podmiotów promujących wielokrotne użytkowanie produktów. Projekt zakłada wsparcie lokalnych inicjatyw, przygotowanie programów informacyjnych, przygotowanie instrumentów organizacyjnych i prawnych w zakresie budowy miejsc wymiany produktów, wsparcia rzemieślniczej produkcji lokalnej, budowę odpowiedzialności ekologicznej. W ramach Programu przewidziano działalność edukacyjną i szkoleniową.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem

 

Projekt edukacyjny: „Green Fingers”

 

Założeniem tego projektu jest działalność edukacyjno-ekologiczna – przekazanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatycznych, czy zasygnalizowanie oddziaływania człowieka na otoczenie. Dedykowany do miejskich szkóŁ i przedszkoli (miasta pow. 50 tys). Program zakłada praktyczną naukę poprzez założenie mini ogrodów szkolnych – wraz z mini instalacjami retencji wody i produkcji zielonej energii, uprawę roślin w placówkach edukacyjnych i zachętę do domowej produkcji żywności (owoce, warzywa, zioła).

Głównym zamierzeniem jest kształtowanie świadomości uczniów w zakresie celów upraw i roli naturalnego środowiska, a także wsparcie pomysłów i inicjatyw, utworzenie programów informacyjnych o uprawach, ekologicznych roślinach, pozyskiwaniu wody i energii ze źródeł odnawialnych. Projekt zakłada także uprawę roślin na terenach wydzierżawionych (szkolne ogrody) – w ramach zadań realizowanych dla miast oraz gmin przez szkoły – którego zadaniem jest także promocja praktycznych sposobów nauczania o technikach uprawy, roślinach i ich pielęgnacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem (jw.)