Technologia Blockchain zyskała w ciągu ostatniej dekady wielu zwolenników, wykraczając daleko poza zainteresowanie jedynie osób wierzących w potęgę Bitcoin. Wraz z jej rozwojem zauważono, że może ona zrewolucjonizować także i sektor finansowy, choć w praktyce technologia ta może być stosowana w dowolnej branży, w której kluczowe znaczenie ma zabezpieczenie wymiany danych. Współcześnie technologia Blockchain zmienia wszystko, od transakcji płatniczych po sposób pozyskiwania pieniędzy na rynku prywatnym. W jaki sposób może ona być wykorzystana przez sektor Fintech?

Czym jest Blockchain?

Blockchain, czyli łańcuch bloków, można najprościej zdefiniować jako zbiór transakcji przeprowadzanych przez użytkowników sieci. Po raz pierwszy technologia ta była użyta w 2009 roku w kryptowalucie Bitcoin i została stworzona w celu księgowania dokonywanych z jej pomocą transakcji. Technologia Blockchain stanowi elektroniczną formę rejestru wszystkich zdarzeń zapisanych w kolejności chronologicznej. Owe zdarzenia są z kolei łączone w zależne od siebie bloki, które umieszczane są w rejestrze.

Ważną kwestią w odniesieniu do tej technologii jest możliwość dokonywania zmian, która podlega ściśle określonym regułom. Choć użytkownicy korzystający z rozwiązań opartych o technologię Blockchain mają swobodny dostęp do danych czy współdzielenia kopii, to jednak ich samodzielna modyfikacja bez stosownych uprawnień nie jest możliwa. Decentralizacja oraz rozproszenie rejestru sprawiają więc, że sfałszowanie danych lub ich usunięcie bez autoryzacji jest po prostu niemożliwe.

Mówiąc prościej, technologia Blockchain znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie gromadzone i przetwarzane są bardzo duże ilości danych. Nie inaczej jest w sektorach bankowym i finansowym, które mogą wykorzystywać ją do realizacji wielu zadań – od obiegu dokumentów, przez zwiększanie bezpieczeństwa czy też rozliczania płatności, sprzedaży produktów i zawierania umów.

Branża Fintech a nowe technologie

Jedną z branż, która w minionych latach wykazywała umiarkowany sceptycyzm wobec technologii blockchain, była branża finansowa, a konkretnie banki. Początkowo postrzegali oni koncepcję Blockchain jako bezpośrednią konkurencję, aspirującą do przejęcia kontroli, jaką sprawowali oni nad funduszami i kontami swoich klientów. Jednak wraz z lepszym poznaniem tej technologii, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, główni gracze w branży finansowej coraz bardziej zaczęli doceniać możliwości Blockchain, a suma możliwych do osiągnięcia korzyści zniwelowała początkowe obawy.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez PWC, blisko 80% firm z sektora bankowego i Fintech planowało przyjęcie technologii Blockchain do 2020 roku. Banki stanowiące jedną trzecią badanych instytucji wykazały szczególnie dużą skłonność do wykorzystania możliwości tej technologii w swojej działalności. Z kolei z danych opublikowanych przez firmę CEBNet wynika, że dziś blisko 400 banków i firm z branży Fintech wykorzystuje Blockchain, w tym Deutsche Bank, ING, Nordea Bank, PKO BP, Raiffeisen Bank, BNP Paribas czy Santander Bank.

„Wiele znanych i cenionych instytucji finansowych inwestuje obecnie w technologię Blockchain, gdyż zwiększa ona ich konkurencyjność na niezwykle dynamicznie rozwijającym się rynku. Konsolidacja sektora Fintech, duża konkurencja, malejące odsetki oraz niskie stopy procentowe w połączeniu z rosnącymi wymaganiami klientów oraz dążeniem do redukcji kosztów operacyjnych zmuszają banki do nieustannego poszukiwania efektywnych strategii rozwoju. Te z kolei zapewnią rozwiązania bazujące na Blockchain”. – wyjaśnia Krzysztof Pawełko, Co-Owner, KLGsolutions.

Wykorzystanie technologii Blockchain w sektorze usług bankowych

Kluczowym obszarem wykorzystania technologii Blockchain jest sektor bankowy, ponieważ bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie dla sektora finansów. Płatności, w tym i transgraniczne, to pierwszy i najważniejszy przypadek użycia w każdym systemie bankowym. Dzięki zastosowaniu technologii Blockchain są one zdecydowanie szybsze i tańsze niż w przypadku tradycyjnych metod.

Technologia Blockchain znajduje także zastosowanie w tak zwanych inteligentnych kontraktach (z ang. smart contract), czyli w pełni zautomatyzowanych umowach zawieranych pomiędzy stronami. W praktyce oznacza to, iż realizacja warunków zapisanych w danym kontrakcie oraz uwierzytelnienie powoduje uruchomienie kolejnych, uprzednio określonych kroków. W ten sposób wyeliminowana zostaje więc konieczność wymiany dokumentów, na rzecz zapisania najważniejszych warunków realizacji procesu jako danych w blokach. Taka forma obsługi w sektorze Fintech oznacza wiele korzyści – transakcje dokonują się automatycznie, a więc szybciej i taniej. Dodatkowo znacząco obniża się ryzyko wystąpienia pomyłek, opóźnień w rozpatrywaniu wniosków czy też fałszerstw.

Eksperci dostrzegają także potencjał technologii Blockchain w kontekście analizy danych pochodzących z rozproszonych rejestrów. Możliwość łatwej agregacji informacji pochodzących z różnych źródeł znacznie upraszcza procedury przyznawania kredytów, w tym i hipotecznych.

Jakie korzyści dla sektora bankowego oferuje technologia Blockchain?

Kluczowym celem banków, jak i innych instytucji finansowych jest maksymalizacja zysku i efektywności, przy jednoczesnym zwiększaniu rynkowej penetracji. Technologia Blockchain umożliwia realizację tych zadań nie tylko w wymiarze operacyjnym, ale i strategicznym ‒ głównie poprzez sprawniejsze i bezpieczniejsze przetwarzanie dokumentów cyfrowych oraz rozwój całej gamy produktów finansowych dedykowanych zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Dodatkowo systemy i aplikacje bankowe działające z zastosowaniem technologii Blockchain dają możliwość:

  • zastąpienia podmiotów pośredniczących w transakcjach przez jeden bezpieczny i zaufany system,
  • standaryzacji i usprawnienia procesów,
  • zastąpienia czynności manualnych przez zautomatyzowane interakcje pomiędzy użytkownikami,
  • znacznego przyspieszenia przetwarzania danych, co z kolei przekłada się na redukcję kosztów.

Co ważne, wykorzystanie możliwości technologii Blockchain w branży Fintech zwiększa także poziom zaufania klientów i skutecznie eliminuje zagrożenia lub ryzyko oszustwa we wszystkich obszarach bankowości, co dotyczy również platform handlowych. Tym samym minimalizowany jest problem, z którym sektor finansów i bankowości stale się boryka – ataki cyberprzestępców. Zdecentralizowany charakter Blockchain jest po prostu mniej podatny na tego typu przestępstwa, a dla samych hakerów stanowi wyzwanie z racji wieloetapowej weryfikacji każdej transakcji i możliwości szybkiego wykrywania nieprawidłowości.

Fin-Credit – nowy wymiar bankowości

Doskonałym zobrazowaniem przedstawionych możliwości, jakie branży bankowej i finansowej oferują nowe technologie, jest aplikacja Fin-Credit bazująca na Blockchain. Jest ona dedykowana dla przedsiębiorców i pozwala na szybkie oraz bezpieczne uzyskanie kredytu bądź też zakup innych produktów bankowych bez konieczności wychodzenia z domu. Cały proces obsługi i finalizacji transakcji odbywa się w kilku prostych krokach. W ich trakcie użytkownik nie tylko dokonuje weryfikacji kosztu usługi, ale ma również możliwość uregulowania należności związanych z wybranym produktem bankowym. Po wypełnieniu wniosku przez klienta następuje automatyczny proces weryfikacji jego danych w bazach zewnętrznych (m.in. GUS, KRD). Nad bezpieczeństwem procesu czuwa także dodatkowa weryfikacja reCaptcha, która skutecznie zabezpiecza system przed ingerencją botów czy też innymi niepożądanymi zachowaniami.

Następny krok to kalkulacja ceny produktu finansowego. Algorytm na podstawie zebranych danych oraz ocenie ryzyka biznesowego wylicza koszty usługi. Jeśli są one akceptowalne dla wnioskodawcy, to po zapoznaniu się  warunkami umowy, może przejść do realizacji wniosku. Wszystkie kroki zostają następnie potwierdzone poprzez złożenie podpisu elektronicznego bądź przez SMS, a niezbędne dokumenty kredytowe trafiają od razu do podmiotu wnioskującego. Co ważne, w przypadku wybrania opcji przesyłki dokumentacji kurierem, aplikacja automatycznie wysyła numer nadania, co pozwala monitorować jej status. 

Przedsiębiorcy korzystający z Fin-Credit ograniczają więc do minimum czas niezbędny do zdobycia zewnętrznego finansowania realizowanych projektów, co zapewnia im płynność działania i zwiększa rentowność prowadzonego biznesu. Kredyty czy też inne produkty finansowe przyznawane są w ciągu kilkunastu minut z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Wykorzystana do stworzenia aplikacji Fin-Credit technologia Blockchain gwarantuje bowiem administratorom pełen wgląd w historię zmian dokumentów, jak również umów i składanych podpisów. Natomiast w panelu klienta cały czas dostępne są najważniejsze dane dotyczące komunikacji z bankiem czy też inną instytucją finansową.

Tempo zmian w obszarze nowych technologii oraz Fintech jasno nakreśla kierunek rozwoju obu sektorów. Korzyści wynikające z zastosowania technologii Blockchain w postaci automatyzacji procesów, lepszej obsługi sprzedaży, redukcji kosztów czy wzrostu bezpieczeństwa i zaufania społecznego, znacznie przewyższają początkowe obawy i bariery. Stanowi to więc motywację dla banków, jak i innych instytucji finansowych do poszukiwania nowych rozwiązań i wykorzystywania w codziennej pracy aplikacji takich jak Fin-Credit, które znacząco zwiększają ich efektywność operacyjną oraz strategiczną.

Autor:

Krzysztof Pawełko (KLG Solutions)