Obchodzony dnia 22 marca Dzień ochrony Bałtyku to święto szczególnie nam bliskie, z tej okazji chcielibyśmy poinformować, iż Forum Infrastruktury przystąpiło do realizacji projektu Planet Saver.

Filozofią projektu Planet Saver jest wspieranie postaw proekologicznych poprzez edukację i zabawę w jednym. Projekt obejmował będzie m.in. aplikację o charakterze motywatora, w której będzie można zbierać punkty za proekologiczne postawy do wykorzystania w grze o tej samej nazwie. Ponadto Planet Saver skupi szereg projektów związanych z edukacją, wsparciem i kwantyfikacją postaw pro ekologicznych (jak warsztaty online, aktywności eko, certyfikacja zdrowej żywności, certyfikacja usług eko, ogrody miejskie i warzywniki).

W ramach projektu Planet Saver planowana jest współpraca międzynarodowa, m.in. z podmiotami z Izralea, Austrii czy Cypru.

Planet Saver jest marką chronioną – znak towarowy został zgłoszony do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.