Najważniejsze to zrozumieć, czym jest chmura i do czego ma nam służyć. Chmura to nie tylko miejsce, gdzie możemy składować dane (hosting) i zarządzać w sposób skalowalny, pay as you go, (PAYG) – płatne z dołu w zależności od wykorzystanych zasobów bez konieczności ponoszenia wielu inwestycji upfront. Jest to także miejsce gdzie można dynamicznie tworzyć środowiska, przenieść i wystandaryzować usługi, zmienić sposób dostarczania aplikacji i zastosować chmurę w projektach analizy danych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej  lub hybrydowej z 23 stycznia 2020 r.  https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=68672&p_id=18 W zakresie technologicznym komunikat wskazuje, że należy: ocenić ryzyko dotyczące systemu, który ma zostać przeniesiony do chmury; oceń kwestię składowanych danych; a następnie spełnij określone wymagania technologiczne adekwatne do zamierzeń. Także Związek Banków Polskich opublikował standardy wdrożeniowe chmury obliczeniowej w bankach pod nazwą Polish Cloud https://zbp.pl/getmedia/3b776dc0-654d-4da4-a764-4b89ec366ad8/PolishCloud

Wirtualne serwery, dopasowane do cyklów wzrostów korzystania z chmury, potrzebnej pojemności. Z powodu pandemii, środowiska edukacyjne – w tym uniwersytety – wchodzą w rozwiązania chmurowe: G Suite i Office 365. Dobrze jest sporządzić hit mapę obrazującą jak środowisko chmurowe było wykorzystywane.