Projekt edukacyjny, którego celem jest zbudowanie instrumentów promujących i wspierających postawy pro-ekologiczne. Oparty na 4 filarach: kupuj to czego potrzebujesz, używaj wielokrotnie, nie wyrzucaj tylko naprawiaj i naucz się przerabiać, wytwarzać i przetwarzać. Obok akcji budowania świadomości i nauki przez zabawę, przewidujemy instrumenty zachęty, a także budowanie bazy informacji o sposobach i możliwościach recyklingu, zmniejszenia ilości śmieci i zaprogramowanie w nas samych postaw zmniejszających oddziaływanie na środowisko.

 

I. OPIS PROJEKTU

Projekt Zmniejszaj swój ślad środowiskowy przygotowany przez Forum Infrastruktury Sp. z o.o. (dalej jako Forum Infrastruktury).

Celem Projektu Zmniejszaj swój ślad środowiskowy jest:

 • promowanie zachowań pro-ekologicznych;
 • zbudowanie świadomości społecznej, iż także infrastruktura zbudowała pojęcia ekologiczna i przyrodnicza.
 • nauka, edukacja pro-ekologiczna
 • kształtowanie pro-ekologicznego stylu życia

Nasi eksperci w ramach akcji pro-bono i w oparciu o swoje doświadczenia zawodowe przygotowali propozycje projektów, które mogą zostać wykorzystane przez Państwa nieodpłatnie, na potrzeby domowe, szkół, przedszkoli, fundacji i innych podmiotów wspierających i promujących wyżej wymienione cele.

 

Celem jest powstanie centrum doradztwa i informacji, stworzenie platformy zbierająca dane o instrumentach zmniejszenia śladu – opisanych w Projekcie, a docelowo aplikacja pozwalająca na korzystanie z informacji, kontaktów i pomysłów.

Doraźne działania:  tworzone są grupy (zespoły) edukacyjne, plastyczne i rzemieślnicze w ramach, których będzie zbierana i przekazywana wiedza, świadczone usługi, realizowane projekty promocyjne (plastyczne).

 

II. ZAŁOŻENIA

Edukacja najlepiej działa w praktyce. Prawidłowa segregacji śmieci oznacza mniej odpadów niezagospodarowanych – a tym samym mniejszy „ślad środowiskowy”, który każdy z nas wygeneruje i odciśnie na otoczeniu.

Projekt Zmniejszaj swój ślad środowiskowy opiera się na czterech filarach, a aplikacja ma wspierać każdego użytkownika:

 1. Mądrze kupuj – Kupuj to czego potrzebujesz. To trudna sztuka, ale jeśli już nauczymy się kupować tyle ile potrzebujemy, oznaczać to będzie mniej śmieci i odpadów, wykształcimy nawyk/przyzwyczajenie, które zostanie w nas do końca życia.
 2. Używaj wielokrotnie – Oznacza zaproszenie do wielokrotnego użycia szklanych, plastikowych i papierowych opakowań.
 3. Nie wyrzucaj tylko naprawiaj – Naprawienie produktów wspiera aktualnie ustawodawstwo UE[1]. Warto więc samodzielnie albo przy pomocy specjalistów naprawiać, wydłużając życie produktów zamiast produkować bezmyślnie odpady.
 4. Naucz się przerabiać, wytwarzać i przetwarzać – to popularna idea recyklingu i upcyklingu zrób wiele rzeczy sam. Korzystaj z kursów, instruktarzy i pomysłów publikowanych w sieci.

Polacy postrzegają siebie jako pro-ekologocznych, szukają rozwiązań ekologicznych dla siebie, chętnie segregują śmieci, jednak nie potrafią tego robić[2].

Jak wynika z badania ARC Rynek I Opinia oraz FOB tylko 66 % Polaków deklaruje, że sortuje śmieci, a tylko 15 % z nich potrafiłaby  je prawidłowo posegregować[3].  Zgodnie z raportem przedstawionym przez Bank Światowy[4] Kraje europejskie i środkowoazjatyckie poddają powtórnemu przetworzeniu i kompostowaniu niemal jedną trzecią (31 procent) odpadów. Jednakże według Banku Światowego region ten ma o wiele większy potencjał w tym zakresie i mógłby poddawać recyklingowi i kompostować do ¾ śmieci. Aż 90% odpadów w regionie jest zagospodarowywanych. Jednak na terenach wiejskich odbieranych jest tylko 55 procent odpadów, zaś w obszarach miejskich nawet 96 procent. Nikt nie bada ile śmieci jest produkowana z powodu braku namysłu co do ich możliwości wykorzystania, braku wiedzy o możliwości naprawy czy pomysłu co zrobić z chwilowo niepotrzebną rzeczą.

Kolejnym problemem jest niski poziom świadomości i kultury szacunku do rzeczy oczywisty w starej Europy. Sprzęty odziedziczone czy nabyte wraz z domami się przechowuje lub sprzedaje. Materiały budowlane i wykończeniowe z odzysku cieszą się olbrzymia popularnością.

Stare przedmioty czy ich części przerabia się by nadać im nowe życie, przede wszystkim naprawi się, naprawia i jeszcze raz naprawia ( meble, dywany, porcelanę, buty itp.)

Nie idźmy za hasłem „Nowego wspaniałego świata”  A. Huxleya  – przetwarzajmy, naprawiajmy i dawajmy nowe życie przedmiotom.

Problemami są:

 • niski poziom wiedzy o wartości starych przedmiotów i możliwości ich wykorzystania,
 • brak literatury specjalistycznej, giełd, targów i ludzi, którzy potrafią pomóc w ocenie i wycenie,
 • zanikający sektor specjalistów potrafiących naprawiać ręcznie wykonane, rzemieślnicze przedmioty,
 • niska kultura informacyjna,
 • brak aplikacji, stron i informacji w polskojęzycznej przestrzeni internetowej,
 • niska kultura podmiotów zajmujących się odzyskiem odpadów,
 • brak regulacji prawnych ułatwiających recykling i upcycling przedmiotów i materiałów itp.,
 • brak bieżącej informacji o selekcji, odbiorze i dalszym przetworzeniu odpadów nawet komunalnych, co motywowałoby do staranności i troski o cały proces.

 

III. CELE

Projekt Zmniejszaj swój ślad środowiskowy ma przede wszystkim:

Edukować – Projekt nadaje się do realizacji w domu, w grupie znajomych, w szkole, przedszkolu, innej palcówce edukacyjnej. Stopniowo będziemy budować ii udostępniać nowe Projekty.

Budować świadomość – materiał będzie uzupełniany o międzynarodowe dobre praktyki recyklingu.

Poszerzać wiedzę o wartości materialnej i historycznej przedmiotów – wskakując na kursy, literaturę i dostępne źródła wiedzy o przedmiotach historycznych, rzemieślniczych itp.

Pomagać – zdobyć informacje, wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego przetwarzania przedmiotów (recycling, upcycling)

Integrować – tworzyć bazę wiedzy o dobrych praktykach, rzemieślników i przedsiębiorców, którzy naprawiają, przetwarzaj.

Zbudować platformę wymiany doświadczeń – aby każdy mógł zrealizować i promować swoje dobre praktyki i rozwiązania.

 

IV. ZYSKI

Poza „zmniejszeniem śladu ekologicznego” – co może i powinno być szeroka akcja społeczną  związaną z rozbudową świadomości ekologicznej oraz promowanie i wspieranie osiągania samowystarczalności, a także eko-edukacji.

CSR – wsparcie przez podmioty potrzebujące budowy wizerunku dbających o środowiska, wyrównywanie nierówności społecznych – inaczej niż dotychczas rozumiemy – przez naukę  samowystarczalności, powściągliwości w korzystaniu ze środowiska, przetwarzania naturalnych odpadów.

 

V. INSTRUMENTY WSPARCIA

Jako instrumenty wsparcia proponujemy:

 1. Program jako schemat działań – do wdrożenia w gminach lub miastach – przedstawiany w formie prezentacji (seminarium), następnie tutoring i kolejno wsparcie wdrożenia – dla jednostek organizacyjnych, promocja w formie rekreacji, zaangażowanie mieszkańców.
 2. Aplikacja/strona WEB – informacje o aktywnościach, wsparcie dla poszukujących rozwiązań, baza kontaktów (m.in. o podmiotach zajmujących się rzemiosłem, transportem) możliwość własnych podstron – lokalnych (promocja podmiotów, informacja o punktach wymiany, naprawy, promocja programów, targów „pchlich”, bezpłatna platforma do wymiany, oddawania rzeczy).
 3. Wsparcie organizacyjne i prawne przy budowie miejsc wymiany produktów (np. gmin, dzielnic).
 4. Wsparcie prawne dla spółek komunalnych– jak rozwiązać problem „odzysku” odpadów przeznaczonych do utylizacji (budowa instrumentów prawnych) – program zmiany przepisów, wewnętrznych podatkowych, szkolenia.
 5. Wsparcie inicjatyw lokalnych – targi staroci, pchle targi.
 6. Budowa programów nauki rzemiosła – wsparcie prawne, organizacyjne i administracyjne rzemieślników budujących swoje kompetencje (zawody związane z naprawa, przetwarzaniem, odnawianiem).

 

Zapraszamy Partnerów do kontaktu:

Forum Infrastruktury Sp. z o.o.

Ul. Targ Rybny 11A/4

80-838 Gdańsk

Mail: biuro@foruminfr.com.pl

Tel.: 058 305 46 63

 

 

 

[1] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dyrektywa-prawo-do-naprawy-w-unii-europejskiej-urzadzenia-agd-maja-dzialac-dluzej-serwis-agd-gwarancja-zywotnosc-sprzetu

[2] https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/ekologiczny-portret-polakow,17145.html

[3] https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/segregacja-odpadow-Polacy-statystyki-7716.html

[4] https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317