Budowanie kultury zrównoważonego budownictwa to całościowy proces, na który składa się podjęcie szeregu kroków. Systemy certyfikacji wielokryterialnej są narzędziem, które pozwalają na obiektywną oraz zweryfikowaną przez trzecią stronę ocenę zrównoważonego budownictwa oraz jego wpływu na środowisko, człowieka, a także wszelkie aspekty ekonomiczne.

System certyfikacji ekologicznej w Polsce opiera się na pięciu międzynarodowych systemach oceny wielokryterialnej: BREEAM, LEED, DGNB, HQE oraz WELL. Każdy z tych systemów jest metodą oceny zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania projektów, infrastruktury i budynków, w których punktowanymi obszarami są m.in. wykorzystanie zasobów naturalnych, wykorzystanie materiałów, innowacyjność, zdrowie i samopoczucie, gospodarowanie odpadami czy wykorzystanie energii.

Tematyka naszego panelu dyskusyjnego skupi się na aspektach związanych z poszczególnymi systemami certyfikacji, sposobach certyfikowania budownictwa, innowacyjności rozwiązań wykorzystywanych w planowaniu oraz realizowaniu projektów, a także szeregu rozwiązań prawnych możliwych do zastosowania w procesie upowszechniania kultury zrównoważonego budownictwa w Polsce. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem pt. „BREEAM, czyli szansa na rozwój budownictwa i nowych technologii”.

Szczegóły już wkrótce.