Projekt Green Fingers cz. I –  mikro warzywniki

Celem  Projektu mikro warzywniki jest edukacja dzieci w zakresie rozwoju i zainteresowań zrównoważonym stylem życia, domową produkcją żywności w mikro-uprawach, recyklingiem, ochroną środowiska, odzysku wody, wytwarzaniem energii elektrycznej oraz uprawą roślin jadalnianych i ozdobnych.

Realizacja będzie następowała przez tworzenie przy placówkach edukacyjnych ogródków warzywnych w pojemnikach z recyklingu. Projekt zapewni wsparcie nauki o procesach uprawy, pozyskiwaniu materiału do upraw i przetwarzania wyhodowanych roślin oraz pomoc w budowie mikro instalacji do odzysku wody i pozyskania energii. Programowi będą towarzyszyć konkursy (między-klasowe, międzyszkolne), wsparcie pomysłów i inicjatyw jak zwiększyć uprawy oraz jak  przygotować nowe, lepsze rozwiązania sprzyjające pozyskaniu (odzyskaniu) wody i energii ze źródeł odnawialnych (wiat, energia słoneczna).

 

I. OPIS PROJEKTU

Projekt środowiskowy „Green Fingers – mikro warzywniki” przygotowany został przez Forum Infrastruktury Sp. z o.o.

Celem Projektu jest:

 • nauka, edukacja, uzupełnienie programu szkolnego,
 • stymulowanie rozwoju i zainteresowań zrównoważonym stylem życia, domową produkcją żywności, recyklingiem,
 • promowanie zachowań pro-ekologicznych i kształtowanie pro-ekologicznego stylu życia,
 • zbudowanie świadomości społecznej w zakresie pojęć infrastruktury ekologicznej i przyrodniczej,
 • ochrona środowiska, uświadamianie procesów przyrodniczych,
 • przedstawienie (w mikroskali) odzysku wody, wytwarzanie energii elektrycznej,
 • budowa dla mikro-upraw oraz nauka uprawy roślin jadalnianych i ozdobnych.

Eksperci Forum Infrastruktury w ramach akcji pro-bono i w oparciu o swoje doświadczenia zawodowe przygotowali propozycje projektów – które mogą zostać wykorzystanie przez Państwa nieodpłatnie, na potrzeby domowe, szkół, przedszkoli, fundacji i innych podmiotów wspierających i promujących wyżej wymienione cele.

 

II.  ZAŁOŻENIA

Postęp technologiczny, chemiczny i biologiczny, który dokonał się w rolnictwie w XX wieku, umożliwił znaczne zwiększenie światowej produkcji żywności. Dziś wiemy, że niektóre z tych osiągnięć okazały się mieć negatywny wpływ na środowisko, jakość produktów żywnościowych i zdrowie konsumentów. W świetle tych zmian obok produkcji żywności w systemie konwencjonalnym już od lat 80. XX w. rozwija się rolnictwo ekologiczne. Wiedza o żywności w dużej mierze opiera się już na doświadczeniu. Produkty rolnictwa ekologicznego z zasady zawierają zerowe lub śladowe pozostałości syntetycznych pestycydów[1].

Ludzie żyjący  w miastach mają coraz mniejszy kontakt z wytwarzaniem żywności,  a masowa produkcja nie sprzyja jakości – aby edukować trzeba pokazać cykl produkcji i zyski z własnej hodowli ziół, warzyw, owoców.

Edukacja to najlepszy sposób w praktyce. Najszybciej i najlepiej naukę przyjmują dzieci, dlatego to głównie dla nich przygotowany jest ten program edukacyjny.

Oprócz budowy mikro ogródków szkolnych (w donicach, małych inspektach) będą budowy prostych instalacji odzysku wody i pozyskiwania energii.

Prekursorami powyższych pomysłów były francuskie ogrody uliczne, które również przeniosły się na dachy – w 2019 roku powstał największy zlokalizowany na dachu ogród warzywny w Europie[2]. Ma powierzchnię 14 tys. metrów kwadratowych. Jego twórcy szacują, że w okresie zbiorów dostarczy nawet tonę owoców i warzyw dziennie. Te trafią między innymi do firmowej restauracji i sąsiadów. Planuje się także, że paryżanie będą mogli wynająć sobie tam działki. W Skandynawii natomiast niezwykłą popularnością cieszą się ogródki micro, które oprócz swoich prostych konstrukcji ogrodowych łączą się z łatwą uprawą roślin jadalnych i ozdobnych[3].

Projekt zakłada, że w II etapie powstaną również podmiejskie ogrody.

Promowane idee:

(1) samowystarczalność,

(2) umiejętność wytwarzania jedzenia,

(3) zapewnienie hodowli – naturalne procesy bez stymulacji (ekologia),

(4) mikro instalacje odzysku wody deszczowej, pozyskiwanie energii (ekologia),

(5) wykorzystanie wyprodukowanej żywności (edukacja/uspołecznienie).

 

Produkcja ekologiczna rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Co roku zwiększa się powierzchnia upraw i przybywa producentów Eko-produktów. W 2017 r. światowa powierzchnia upraw ekologicznych przekroczyła 60 mln hektarów, a roczna wartość tego rynku to prawie 90 mld dol. Największe obszary upraw znajdują się w Oceanii, Europie (głównie Hiszpania, Włochy i Francja), Ameryce Łacińskiej i Azji. W Polsce w 2017 r. było 23 375 producentów ekologicznych, w tym 22 435 producentów rolnych[4].

 

III. CELE

Projekt „Green Fingers – mikro warzywniki” jako ogólne cele swojego programu stawia:

Edukację – Nauczanie dzieci ma mieć miejsce głównie w większych ośrodkach miejskich – miasta o pow. 50 tys. mieszkańców (czyli takie, które mają ograniczony kontakt z produkcja żywności na potrzeby własnego gospodarstwa domowego). Nauka dotyczyć będzie procesów przyrodniczych, życia roślin jadalnych i ich historycznego oraz obecnego znaczenia, ograniczeń i możliwości ich hodowli przy niewielkich zasobach i na ograniczonej przestrzeni.

Ekologię – naszym celem jest aby  przedstawić im:

 1. samodzielną produkcję żywności (samowystarczalność),
 2. produkcję zdrowej żywności (zrównoważony ekosytem),
 3. umiejętność stworzenia przydomowego ogródka,
 4. umiejętność budowy instalacji zasilanych zieloną energia, odzysku wody itp.,
 5. umiejętność pielęgnacji ogrodu w dłuższym okresie czasu – sezon wegetacyjny, ogrody wieloletnie,
 6. wykorzystanie/spożywanie samodzielnie wytworzonych warzyw, ziół i owoców.

Poszerzanie świadomości o możliwych działaniach pro-ekologicznych, samowystarczalności i potrzebach człowieka.

Przygotowanie się do sytuacji ekstremalnych – mikro produkcja żywności, wykorzystanie materiału roślinnego, przetwarzanie, historyczne zastosowanie roślin.

 

IV. ZYSKI

Projekt “Green Fingers – mikro warzywniki” to:

 1. Budowa świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat.
 2. Promowanie i wspieranie osiągania samowystarczalności.
 3. Eko-edukacja i eko-świadomość.
 4. CSR – wsparcie przez podmioty potrzebujące budowy wizerunku proekologicznego.
 5. Wyrównywanie nierówności społecznych – inaczej niż dotychczas rozumiemy – przez naukę samowystarczalności, powściągliwości w korzystaniu ze środowiska, przetwarzania naturalnych odpadów.

 

V. INSTRUMENTY WSPARCIA

Jako instrumenty wsparcia Projektu „Green Fingers – mikro warzywniki” proponujemy:

Przygotowanie programów jak budować mikro ogródki, jak dobierać rośliny jadalne, jak je uprawiać.

Poszerzanie wiedzy o wykorzystaniu samodzielnie wytworzonej żywności, jej zastosowaniu, przechowaniu.

Pomoc w zdobywaniu materiałów roślinnych, ubarwianiu, dzieleniu się z innymi (recykling roślin).

Wsparcie wiedzą fachową i dostępem do materiałów i projektów służących budowie mikro instalacji – do pozyskiwania energii lub wody deszczowej.

Zbudowanie platformy wymiany doświadczeń, pomysłów, wiedzy.

 

Projekt gotowy do pobrania wkrótce.

 

Zapraszamy Partnerów do kontaktu:

Forum Infrastruktury Sp. z o.o.

Ul. Targ Rybny 11A/4

80-838 Gdańsk

Mail: biuro@foruminfr.com.pl

Tel.: 058 305 46 63

 

 

[1] https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/ekozywnosc-ndash-przeszlosc-czy-przyszlosc

[2] https://smoglab.pl/paryz-tworzy-majacy-14-hektara-ogrod-warzywny-na-dachu-budynku-z-restauracja-i-dzialkami-na-wynajem/

[3] https://ogrodosfera.pl/blog/ogrod-stylu-skandynawskim

[4] https://pomorska.pl/rolnictwo-ekologiczne-w-polsce-w-raporcie-2017-ilu-mamy-producentow/ar/12546748