Projekt Green Fingers cz. II –  Podmiejski warzywnik

 

Celem Projektu “Podmiejski warzywnik” jest pokazanie w praktyce dzieciom i młodzieży żyjących w miastach jak w naturalnym otoczeniu przebiegają procesy przyrodnicze, jakie wyzwania wiążą się z uprawą roślin jadalnych  i ile satysfakcji niesie produkcja żywności nawet na własne potrzeby.

Zorganizowane zostaną warzywniki eksperymentalne  – podzielone na ogródki dedykowane dla grup – gdzie przy pomocy instruktorów i dostępnego sprzętu ogrodniczego można będzie  uprawiać własne warzywa i zioła – śledząc procesy od siewu do zbioru. Można będzie także zasadzić rośliny wieloletnie (np. drzewa owocowe). Celem jest samodzielna praca przy uprawach – sadząc, pielęgnując i zbierając polony własnej pracy – dzieci i młodzież uczą się procesów środowiskowych, poznają zasady bio-gospodarki i odkrywają przyjemność  samowystarczalności.

 

I. OPIS PROJEKTU

Projekt “Podmiejski warzywnik” został przygotowany przez Forum Infrastruktury Sp. z o.o.

Celem Projektu jest:

  • nauka, edukacja pro-ekologiczna (procesy biologiczne, rola roślin, własna żywność, samowystarczalność)
  • promowanie zachowań i postaw pro-ekologicznych
  • ekologiczna i przyrodnicza świadomość dzieci i młodzieży, potrzeba uczestniczenia w działaniach
  • kształtowanie pro-ekologicznego stylu życia – produkcja własnej żywności

Eksperci Forum Infrastruktury w ramach akcji pro-bono oraz w oparciu o swoje doświadczenia zawodowe przygotowali propozycje projektów, które mogą zostać wykorzystanie przez Państwa nieodpłatnie, na potrzeby domowe, szkół, przedszkoli, fundacji i innych podmiotów wspierających i promujących wyżej wymienione cele.

 

II. ZAŁOŻENIA

Edukacja najlepiej działa w praktyce. Dziś większość dzieci i młodzieży żyjących w miastach ma znikomy lub żaden kontakt z procesami przyrodniczymi czy też produkcją żywności nawet na własne potrzeby.  Siejąc, sadząc, pielęgnując i zbierając polony własnej pracy – dzieci i młodzież uczą się procesów środowiskowych, odkrywają przyjemność  posiadania własnych upraw i zbiorów, poznają zasady bio-gospodarki i samowystarczalności.

Projekt “Podmiejski warzywnik” ma za zadanie nauczyć:

  1. Jak przebiegają procesy biologiczne, m.in. oddziaływania środowiska naturalnego, jak procesy klimatyczne oddziałowują na rośliny,
  2. Rozpoznawania roślin jadalnych – uprawiając warzywa, owoce i zioła uczestnicy poznają rośliny (także historyczne), ich zastosowanie i walory użytkowe,
  3. Naturalnych metod uprawy – podczas warsztatów nauczymy uczestników technik uprawy, pielęgnacji – od roślin które można wyhodować w 2 tygodnie, do takich, które dojrzewają 2-3 lata lub są wieloletnie,
  4. Przechowywania i przetwarzania własnoręcznie wyhodowanych i zebranych roślin.

Problemy:

Jeśli chcemy eco żywności, chcemy wiedzieć jak samodzielnie dbać o zdrowie mając dostęp do dobrych produktów (i nie tworzyć klas uprzywilejowanych, które taki dostęp mają) – uczmy dzieci o samodzielnej hodowli roślin jadalnych. Jeśli nie wiemy lub nie mamy pomysłów jak i gdzie uprawiać rośliny – ten projekt pozwoli na zbudowanie edukacyjnych ogrodów warzywnych i ziołowych  (wzbogaconych o drzewa owocowe).

Inspiracją programu są ogrody wiedeńskie – miejska farma i kompleks mini-działek dla mieszkańców przy Eßlinger Hauptstraße cieszy się ogromną popularnością. Z jednej strony nowoczesne bloki, z drugiej naddunajskie dzikie ostępy, nad którymi podchodzą do lądowania odrzutowce. Bioforschung edukuje Austriaków, jak przekształcać miejskie i podmiejskie nieużytki w areały upraw. Teren przy budynku to typowe uprawy testowe. Każdego dnia zespół farmerów, naukowców i wolontariuszy obserwuje rośliny, analizuje ich rozwój, bada wpływ pogody, opady, nasłonecznienie. Sieje, zbiera, ścina co się nie udało. Każdy wie, co ma robić. Każdy ma przypisane zadania. Mieszkańcy pobliskich osiedli z konewkami, grabkami, motyczkami pielą grządki, podlewają, podcinają gałązki. Kompleks miejskich ogródków zorganizowano tu w systemie “wynajmij-uprawiaj-przekaż dalej”. Farmy takie jak Bioforschung Austria idą o krok dalej. Chcą edukować mieszkańców i testować rozwiązania na przyszłość. Za 50 lat 70% ludzi zamieszka w miastach. Mieszczanom będzie znacznie trudniej o żywność[1].

 

III. CELE

Projekt „Podmiejski warzywnik” ma przede wszystkim:

Edukować – projekt dedykowany jest do realizacji w grupie znajomych, w szkole, przedszkolu, innej placówce edukacyjnej. Stopniowo będziemy budować i udostępniać nowe „warzywniki”.

Budować świadomość – materiał będzie uzupełniany o międzynarodowe dobre praktyki w zakresie samowystarczalności, domowej produkcji żywności.

Poszerzać wiedzę o technikach historycznej uprawy i walorach roślin  – wskazując na kursy, literaturę i dostępne źródła.

Pomagać – zdobyć informacje, wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego uprawniania roślin jadalnych.

Integrować – tworzyć bazę wiedzy o dobrych praktykach, technikach, produktach ogrodniczych, łatwym do pozyskani i zdrowym materiale roślinnym.

Zbudować platformę wymiany doświadczeń – aby każdy mógł zrealizować i promować swoje dobre praktyki i rozwiązania i chwalić się własnymi sukcesami.

 

IV. INSTRUMENTY WSPARCIA

Jako instrumenty wsparcia proponujemy:

Program jako schemat działań – do wdrożenia w gminach lub miastach – przedstawiany w formie prezentacji (seminarium), zaproponujemy tutoring i wsparcie wdrożenia. Pomożemy przygotować informację, instrumenty promocyjne aby promować  Projekt, zaangażować odbiorców, relacjonować postęp i sukcesy.

Aplikacja/strona WEB – informacje o aktywnościach i bieżących wydarzeniach, realizowanych „warzywnikach”, promocja sukcesów. Także jako baza wiedzy – webinaria z instruktażem, rozwiązaniami, bazą kontaktów i porad.

Wsparcie organizacyjne i prawne przy budowie warzywników i organizacji Projektu.

Wsparcie prawne dla spółek komunalnych – w ramach działań edukacji ekologicznej i CSR.

Budowę programów edukacyjnych – opartych o poznanie procesów przyrodniczych, zabawy połączonej z nauka, uświadamiania przyjemności samowystarczalności

 

 

Opis projektu do pobrania wkrótce.

 

Zapraszamy Partnerów do kontaktu:

Forum Infrastruktury Sp. z o.o.

Ul. Targ Rybny 11A/4

80-838 Gdańsk

Mail: biuro@foruminfr.com.pl

Tel.: 058 305 46 63

 

 

[1] https://thereview.pl/inspekty-ogrody-po-wiedensku/