Ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wymuszają na przedsiębiorcach szybkie przeniesienie jak największej części działalności do sieci, poszukiwanie nowych, skutecznych kanałów dotarcia do Klientów. Prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu wymaga dostosowania tej działalności do przepisów RODO, ustawy o ochronie konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa autorskiego, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prawa cywilnego.

Sprawdź czy pomyślałeś o wszystkim:

RODO

 • polityka prywatności – pamiętaj, że od wejścia w życie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informacja ta powinna spełniać dodatkowe wymogi, być sformułowana przystępnym dla adresata językiem oraz nie  zawierać domniemanej zgody użytkownika (użytkownik musi mieć możliwość samodzielnie zaznaczyć okienko zgody);
 • cookie bannersczyli informacje o cookies na stronie www Twojego przedsiębiorstwa;
 • klauzula prywatności – na stronie musi znaleźć się klauzula informacyjna wskazująca m.in.  administratora danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i odbiorców tych danych;
 • zgoda na Newsletter – jeżeli chcesz przesłać użytkownikom strony newsletter o Twojej działalności, jesteś zobowiązany uprzednio uzyskać na to odpowiednią zgodę; oświadczenie ze zgodą powinno być odbierane jako zgoda odrębna od zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach;
 • odwołania zgody w każdym czasie – jest to istotna informacja, która powinna pojawić się przy informacji o przetwarzaniu danych osobowych czy wiadomościach email;

Konsumenci

 • prawo odstąpienia – jako przedsiębiorca świadczący usługi za pośrednictwem Internetu, w tym dokonujący sprzedaży na odległość powinieneś zawrzeć na stronie www informację o prawie do odstąpienia od zakupu dokonanego na odległość; konsument ma na to 14 dni od otrzymania produktu;
 • formularz – wraz z produktem powinieneś udostępnić konsumentowi formularz zwrotu – w razie odstąpienia od umowy w przewidzianym ustawowo terminie;
 • proces reklamacyjny – na stronie www powinna być również wzmianka o procesie reklamacyjnym – jego przebiegu, terminu na dokonanie reklamacji oraz innych wymogach;
 • łatwa komunikacja i rozwiązywanie problemów – dla konsumentów liczy się łatwy I zrozumiały komunikat – skomplikowane klauzule lepiej umieścić w regulaminie i szczegółowej polityce prywatności; oprócz przepisów prawnych powinieneś zadbać o łatwe zakomunikowanie konsumentom ich praw w przystępny sposób;
 • koszty – spoczywa na Tobie, jako przedsiębiorcy, obowiązek informacyjny o wszelkich kosztach, z jakimi konsument musi liczyć się w związku ze świadczonymi przez Ciebie usługami lub oferowanymi towarami; pamiętaj, żeby informacja ta była czytelna I zrozumiała, aby wykluczyć możliwość zarzutu wprowadzania konsumentów w błąd!

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 • regulamin świadczenia usług – gdy świadczysz usługi drogą elektroniczną koniecznie zamieść na stronie regulamin świadczenia tych usług;
 • dane sprzedawcy – Twoje dane, jako sprzedawcy/podmiotu świadczącego usługi muszą znajdować się na Twojej stronie internetowej; w przeciwnym razie wpłynie to na Twoją wiarygodność jako przedsiębiorcy;
 • umowa zawierana na odległość – co do zasady przy umowie zawieranej na odległość masz prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni od otrzymania towaru; jednak w przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo to zostało wyłączone!

Reklama i dotarcie do Klienta

 • mailing – kontakt z Klientem w formie mailowej zacieśnia relacje i wzmacnia zaufanie do marki;
 • informacja handlowa;
 • social media (przeczytaj zasady korzystania z mediów społecznościowych);
 • chroń swoją markę jako znak towarowy;
 • nie naruszaj praw autorskich (zdjęcia produktów);

Umowy z dostawcami treści oraz platform, płatności

 • umowa licencyjna – sprawdź warunki!
 • zapewnienie ciągłości działania serwisu;
 • dostęp do Klienta;
 • pozycjonowanie;

Budowanie wiarygodności serwisu, sklepu online

 • poproś o feedback – zaangażuj swoich Klientów i zapytaj o ich potrzeby, stwórz model ankiety;

Cyberbezpieczeństwo

 • obowiązki dla dostawców usług cyfrowych;
 • usługi w zakresie funkcjonowania internetowej platformy handlowej;
 • usługi przetwarzania w chmurze czy wyszukiwarek internetowych;
 • obowiązki w zakresie zabezpieczania danych czy zgłaszania incydentów do właściwego podmiotu.

*Powyższa check-lista nie jest wyczerpująca ale z pewnością stanowi zbiór zasad pozwalających na zgodną z prawem działalność w Internecie. Chętnie wyjaśnimy i pomożemy w opracowaniu i wdrożeniu niezbędnych elementów sprzedaży produktów w Internecie.

Zapraszamy do kontaktu!